mailmarij.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
DE CONTENTE LETTERVRETER
 
 
 
ZIJN FILOSOFIE IS:
 
elke dag grijzer,
elke dag wijzer.  
 
Hij is niet tegen het nieuwe,
niet tegen de vooruitgang,
niet tegen de aardse geneugten,
doch is tegelijk levenswijs.
 
Het leven zowel als zijn aard maakte
hem enigermate filosofisch berustend.
 
Hij laat zich niets wijsmaken,
verwacht niet te veel,
doch verheugt zich over het goede om hem heen
en dat alles vormt zijn tevreden zijn, zijn content zijn.
 
IKKE DUS !!!
 
 
 
HOUDOE !
en spoedig tot ziens.
Laatste artikelen

Westerse esoterie en oosterse wijsheid

1a.bmp

 

Auteur Jacob Slavenburg & John van Schaik  
Ondertitel de esoterische traditie door de eeuwen heen
Aantal pagina’s 167
Druk 1e
ISBN 9789020203974
Uitgever Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij  
Uitgave datum mei 2010

 

Boekomschrijving:
Al vanaf den beginne heeft men nagedacht over de zin van het bestaan en het goddelijke. Naast het pad van de rede en het pad van het geloof is er een derde weg: het pad van de gnosis.
De drie paden zijn op vele manieren met elkaar verbonden. In dit boek worden die verbindingen zichtbaar en zien we de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, stromingen en personen, zoals het oude Egypte, kosmologie, Griekse filosofen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, het mystieke jodendom, Jezus van Nazareth, Bijbel, Nag Hammadi en apokriefen, gnosis en orthodoxie in het christendom, Mani en Mohammed, de Kelten, kerkvaders en concilies, mystiek, katharen, graallegenden, Hermes en de hermetische traditie, alchemie, kabbala, mystieke Islam, soefisme, rozenkruis, vrijmetselarij, theosofie, Rudolf Steiner, Gurdjieff, C.G.Jung en vele andere.
Een overzichtelijk handboek van de grote geestelijke stromingen der mensheid.

Over de auteur:

John van Schaikschaik_john.jpg
John van Schaik (1956) begon zijn werkzaam leven als boerenknecht. Na de middelbare land- en tuinbouwschool werkte hij 15 jaar in de verslavingszorg; aanvankelijk als therapeutisch tuinmedewerker, daarna persoonlijk begeleider en vervolgens coördinator. In 1987 begon hij aan de studie middeleeuwse geschiedenis. In 1992 studeerde hij af in Utrecht en Antwerpen op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). John onderzocht wat de plaats en functie is van het verstand in de mystieke weg.
Na deze studie richtte hij Ruusbroec-Symposia op, een commercieel bureau voor het organiseren van symposia en congressen ten behoeve van organisaties en bedrijven die een spiritueel mission statement willen presenteren. Al snel groeide Ruusbroec-Symposia uit tot een bedrijfje met vier medewerkers. Na vijf jaar werd Ruusbroec-Symposia overgenomen door Stichting de Reehorst (de Vrije Hogeschool). John werkte mee aan de reorganisatie van de Reehorst: van Vrije Hogeschool naar Antropia, Cultuur & Congrescentrum. Ondertussen was John in 1994 begonnen met een promotie-onderzoek naar het godsbeeld van de antieke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. In 2004 rondde hij deze promotie af. In 1994 richtte John samen met anderen het Origenes-Instituut op.
Het Origenes-Instituut heeft als doelstelling de dialoog te bevorderen tussen het zogenaamde kerkelijke of traditionele christendom en het zogenaamde esoterische christendom. Volgens het Origenes-Instituut zijn het kerkelijke en het esoterische christendom twee zijden van dezelfde medaille die elkaar doorheen de geschiedenis hebben bevrucht en verketterd. John is directeur van het Origenes-Instituut. Sinds 2006 is hij ook hoofdredacteur van het tijdschrift BRES. Voor veel mensen is BRES bekend als de spreekbuis van de New Age beweging. John heeft BRES omgevormd tot een tijschrift voor 'religie, wetenschap en gnosis. John heeft vele publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van het esoterische christendom.

Jacob SlavenburgJacob_Slavenburg_150.jpg
Jacob Slavenburg is een Nederlands cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroeg-christelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse esoterische levensbeschouwing.

Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag.

Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen. Hij geeft cursussen "westerse esoterie en spiritualiteit" en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Tevens is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. Het grootste deel van zijn werk wordt vooral uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes, maar enkele studies (zoals "Valsheid in geschrifte") door de Walburg Pers. Een aantal van zijn boeken is vertaald. Slavenburg meent: "Er is geen verlossing van buitenaf of van bovenaf - door Jezus, gestorven aan het kruis - maar de verlossing die de mens in zijn eigen leven kan bewerkstelligen als hij bereid is de Christus in zichzelf op te laten staan. Als hij bereid is de weg te gaan die Jezus aanwijst in diens leringen, staat daarbij een ding centraal: "Ken uzelf." De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis." Vanuit deze visie zijn ook vele van zijn boeken geschreven. Jacob Slavenburg is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands

Lees meer...

Hoe ziet het dagelijks leven van joden eruit aan het begin van de eenentwintigste eeuw? Welke plek heeft de Holocaust en hoe gaan joden om met de hoog oplopende emoties over het Israëlisch-Palestijnse conflict? Voor een antwoord op deze en andere vragen reist journalist Maurice Swirc in zijn boek Altijd mazzel naar tien landen.

Hij begint in zijn woonplaats Amsterdam en eindigt in New York, waar zijn vader vanaf de jaren tachtig woonde. In Siberië ontmoet hij trotse inwoners van de Joodse Autonome Regio, in Marokko spreekt hij antizionistische joden  en in Wenen zingt hij schlagers met joodse bejaarden die nog één keer terugkeren naar de stad die zij eind jaren dertig zijn ontvlucht. Argentijnse joden vertellen over het antisemitisme onder het bewind van de militaire junta.

In Argentinië stuit Swirc ook op de betrokkenheid van prins Bernhard bij het atoomprogramma van de populistische president Juan Péron in de jaren vijftig. In het Poolse geboortedorp van zijn opa hoort hij hoe in 1942 de joodse dorpsgenoten dagenlang werden opgesloten in een kerk en vervolgens werden afgevoerd. Op zijn verre reizen trotseert Swirc bergrichels, woestijnen en moerassen en  worstelt hij met gidsen die in dienst blijken van autoriteiten en joodse leiders die alleen de zonnige kant van de geschiedenis willen belichten.

Juist de onderwerpen waarover in joodse kring de gemoederen flink oplopen, komen aan de orde in het boek. Altijd Mazzel legt interne conflicten bloot die voor de buitenwereld meestal met de mantel der liefde worden bedekt. Intussen toont het ook hoe landen omgaan met hun joodse minderheid. Antisemitisme blijkt vrijwel altijd samen te gaan met haat tegen andere groepen. Alleen daarom al is dit boek relevant voor elke migrant en elke reiziger.

Boekgegevens:

Auteur: Maurice Swirc
Titel: Altijd mazzel. Een wereldreis langs joodse gemeenschappen
Isbn: 978 90 8506 815 0
388 blz.
Paperback; geïllustreerd
Verkoopprijs € 24,90
 
 
DE LETTERVRETER
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl